↓ Like Us On Facebook ↓

Powered By Widget Craft

The Amazing Spider Man

Peter Parker gjen një çelës që mund të ndihmojë për të kuptuar pse prindërit e tij u zhdukën kur ai ishte i ri. Rruga e tij e vë atë në një përballje me Dr Curt Connors, ish partner i atit të tij.
Member
Powered By: Rri Kot
Blogger Template by Clairvo