↓ Like Us On Facebook ↓

Powered By Widget Craft

The Expendables 2

Z. Church bashkohet The Expendables për atë që duhet të jetë një "detyrë" e lehtë, por kur një prej burrave të tyre është vritet gjatë "detyrës", kërkimi i tyre për hakmarrje i con ato thellë në territorin e armikut
Member
Powered By: Rri Kot
Blogger Template by Clairvo