↓ Like Us On Facebook ↓

Powered By Widget Craft

Ip Man 2: Legend of the Grandmaster

Filmi bazohet në emigrimin e mjeshtrit Yip Man në Hong Kong në 1949, ku përpiqet të përhapi disiplinën e tij të arteve marciale Chun Wing.


Member
Powered By: Rri Kot
Blogger Template by Clairvo