↓ Like Us On Facebook ↓

Powered By Widget Craft

One in chamber

Një vrasës i kalitur bën lojë të dyfishtë në një luftë mes dy bandave ruse dhe bëhet objekt i një armiku të panjohur.
Member
Powered By: Rri Kot
Blogger Template by Clairvo